specijalistički diplomski stručni
OVRŠNI POSTUPAK
završni rad

Marina Dražić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet