specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA OPOREZIVANJA DOBITI U REPUBLICI HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
završni rad

Antea Omazić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet