diplomski rad
KRIZA I POSLOVNE PERFORMANSE PODUZEĆA MJERENE Z-SCORE I BEX INDEKSOM
Diplomski rad

Antonia Čikeš (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet