završni rad
GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŢUPANIJI – OD LINEARNOG PREMA KONCEPTU KRUŢNE EKONOMIJE
završni rad

Helena Perišić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet