specijalistički diplomski stručni
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
diplomski rad

Josipa Prgeša (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet