specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA KONCEPTA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U OSIGURAVATELJSKIM DRUŠTVIMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
završni rad

Mirjana Kukoč (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet