specijalistički diplomski stručni
IZRAČUN I INTERPRETACIJA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O. VRGORAC
završni rad

Alen Jujnović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet