diplomski rad
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE AMORTIZACIJE I NJIHOV UTJECAJ NA FINANCIJSKI REZULTAT– STUDIJA SLUČAJA AUTOMEHANIKA d.d.
Diplomski rad

Maja Penava (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet