specijalistički diplomski stručni
IZVOĐENJE PROCESA PLANIRANJA RADA U PODUZEĆU ˝AD Plastik˝ d.d., Solin
završni rad

Mirela Bašić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet