diplomski rad
ULOGA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U JAČANJU KONKURENTNOSTI HRVATSKOG TURIZMA
Diplomski rad

Anita Kurtović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet