završni rad
STRATEŠKA ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA SECURITAS
Završni rad

Matea raos (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet