specijalistički diplomski stručni
ULAGANJE U NEKRETNINE PRIVATNOG SMJEŠTAJA NA PODRUČJU SPLITA
Završni rad

Daniela Jerončić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet