specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ KRIZE NA POSLOVANJE HOTELA U GRADU SPLITU
Završni rad

Marijana Madunić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet