specijalistički diplomski stručni
,,HARMONIZACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA LISTANIH PODUZEĆA NA ZAGREBAČKOJ BURZI''
Diplomski rad

Anita Ćapin (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet