specijalistički diplomski stručni
UČINKOVITO UPRAVLJANJE KRIZOM U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Završni rad

Ana Španja (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet