specijalistički diplomski stručni
ORGANIZACIJA POSLOVNIH FUNKCIJA
Završni rad

Hrvoje Jurić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet