specijalistički diplomski stručni
FAZE UPRAVLJANJA PROJEKTOM NA PRIMJERU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE HE ZAKUČAC
Završni rad

Ana Vučković (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet