diplomski rad
FISKALNA ODGOVORNOST U PRORAĈUNU NA PRIMJERU GRADA ŠIBENIKA
Diplomski rad

Ivana Peran (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet