specijalistički diplomski stručni
SPECIFIČNOSTI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU
Završni rad

Irena Bartok Hudina (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet