završni specijalistički
UVJETNA RIZIČNOST VRIJEDNOSTI (CVaR) U PROCJENI RIZIKA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA
ZAVRŠNI RAD

Andrea Trgo (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet