završni specijalistički
MEHANIZAM PRIJENOSA POREZNE OBVEZE U OKVIRU ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
SPECIJALISTIČKI ZAVRŠNI RAD

Katica Laura (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet