završni specijalistički
Učinak kvalitete usluga u jedinicama privatnog smještaja na vjernost turista
SPECIJALISTIČKI RAD

Ivan Najbauer (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet