završni rad
Prilagodba programa za darovitu djecu u dječjem vrtiću

Dea Belamarić (2017)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj