završni rad
Socijalizacijski čimbenici koji utječu na razvoj dječje socijalne kompetencije

Jelena Mamić (2017)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj