završni rad
Električna otpornost kvazikristala d-AlCoNi u smjeru periodične osi

Marino Guerieri (2016)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku