diplomski rad
Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: tokovi Pećina i Biba

Dorotea Kurtov (2017)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju