diplomski rad
Fitocenološka analiza As. Ostryo- Quercetum virgilianae Trinajstić 1987 u široj okolici Radošića, Lećevica

Nela Kelam (2015)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju