diplomski rad
Izolacija i molekularna karakterizacija gena antimikrobne rezistencije u vrstama Enterobacter izoliranih iz školjkaša

Marija Delić (2015)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju