završni rad
Preživljavanje alohtonih mikroorganizama u morskom okolišu

Kristina Pera (2016)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju