diplomski rad
Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: rijeka Jadro

Josipa Biluš (2016)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju