diplomski rad
Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Južne Dalmacije:rijeka Cetina

Tatjana Matić (2016)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju