diplomski rad
Luka i Antun Sorkočević
umjetničko stvaranje u okviru Europskih glazbenih strujanja potkraj 18.st. i 19.st.

Jelena Erić (2016)
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija
Odjel za glazbenu umjetnost
Odsjek za glazbenu kulturu i glazbenu pedagogiju