master's thesis
Upravljanje nabavnim kategorijama i odnosi s dobavljačima na primjeru tvrtke Bipa d.o.o.

Marijana Vujić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split