master's thesis
ZADOVOLJSTVO DIONIKA I STAVOVI O UČINCIMA KULTURNOG TURIZMA GRADA ŠIBENIKA

Maja Kljaković-Gašpić (2018)
University of Split
Faculty of economics Split