master's thesis
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U RH

Tea Berić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleDRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U RH : Diplomski rad
AuthorTea Berić
Mentor(s)Ivana Dropulić (thesis advisor)
Abstract
Pojam društveno odgovornog poslovanja proširio se diljem Europe i svijeta jer sve veći broj kompanija želi promovirati sebe i svoju strategiju na način da pošalju poruku društvene odgovornosti javnosti. Razni autori definiraju pojam društvene odgovornosti, a skraćeno se može definirati kao način poslovanja koji je ključan za dobrobit zajednice i okoliša u kojem poslovni subjekt djeluje. Interes u takvom načinu poslovanja trebao bi imati i poslovni subjekt i svi njegovi dionici odnosno zajednica. Djelatnost osiguranja u Republici Hrvatskoj koje je uzeto kao uzorak istraživanja obuhvaća 24 osiguravajuća/reosiguravajuća društva za koje je provedeno istraživanje o primjeni društveno odgovornog poslovanja koje obuhvaća šest domena od kojih je svaka podijeljena na određene aktivnosti. Rezultati su pokazali da je društveno odgovorno poslovanje prisutno u djelatnosti osiguranja i da sva društva o tome izvještavaju na internetskim stranicama. Rezultati su kreirani na temelju Indeksa izvještavanja o društvenoj odgovornosti.
Keywordscorporate social responsibility insurance industry Index of reporting on social responsibility
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
The term of corporate social responsibility has spred through Europe and the world because more and more companies want to promote itself and its strategy in a way to send a message of social responsibility to the public. Many authors define the term of corporate social responsibility but we can define it like a way of doing business which is main for benefit of community and environment where the entity operates. Interest in such a way of doing business should have a business entity and all of its stakeholders and communities . The insurance industry in the Republic of Croatia , which is taken as a sample of the research, includes 24 insurance / reinsurance companies for which the study was conducted on the application of corporate social responsibility that includes six areas where each is divided into certain activities . The results showed that corporate social responsibility is present in the insurance industry and that all companies report it on their web sites. Results are based on the Index of reporting on social responsibility.
Parallel keywords (Croatian)društveno odgovorno poslovanje djelatnost osiguranja Indeks izvještavanja o društvenoj odgovornosti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:272340
CommitterIvana Gizdić