specijalistički diplomski stručni
JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO NA PRIMJERU ZDRAVSTVENO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA STUBIČKE TOPLICE
Završni rad

Katarina Šamija (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet