diplomski rad
UTJECAJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA POSLOVANJE HOTELSKIH PODUZEĆA S ČETIRI I PET ZVJEZDICA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
diplomski rad

Monika Boškić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUTJECAJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA POSLOVANJE HOTELSKIH PODUZEĆA S ČETIRI I PET ZVJEZDICA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE : diplomski rad
AutorMonika Boškić
Voditelj/MentorŽelimir Dulčić (mentor)
Sažetak rada
Osnovni cilj rada bio je ispitati utjecaj informacijskih tehnologija na poslovanje hotelskih poduzeća s 4 i 5* na području Splitsko-dalmatinske županije . Zbog čestih promjena s kojima se susreću hotelska poduzeća, intenzivne konkurencije, zahtjevnosti klijenata, informacijske tehnologije imaju stratesko značenje te od njihove primjene ovisi trenutno stanje i daljnja budućnost poslovanja hotela. Hotelska poduzeća sve više primjenjuju informacijske tehnologije kako bi bolje i lakše razmijenili informacije i resurse između vlastitih odjela i između sebe i partnera, lakše izabrali zaposlenike kojima je potrebna određena edukacija, održali i poboljšali povezanost s klijentima i privukli nove klijente te učinili rad ugodnijim, djelotvornijim i uspješnijim. U prvom dijelu rada predstavljeni su predmet i problem istraživanja, postavljene su hipoteze, ciljevi, doprinos i metode koje su korištene pri izradi rada. U teorijskom dijelu rada, obrađene su značajke turistističkog tržišta, razine menadžmenta hotela, definirane su informacijske tehnologije i njihov utjecaj na turizam, objašnjen je potencijal korištenja Web 2.0 alata u poslovanju hotelskih poduzeća, objašnjeni su pojmovi e-trgovine i e-poslovanja te implementacija informacijskih tehnologija u hotelsko poslovanje. U posljednjem dijelu rada provedena je statistička analiza podataka dobivenih obradom anketnih upitnika koji su provedeni nad hotelima s 4 i 5* na području Splitsko-dalmatinske županije. U skladu s rezultatima istraživanja prihvaćene su sve hipoteze, što znači da informacijske tehnologije pozitivno utječu na poslovanje hotelskih poduzeća s 4 i 5 zvjezdica na području Splitsko- dalmatinske županije.
Ključne riječiInformacijske tehnologije hotelsko poslovanje hotelska poduzeća s 4 i 5 zvjezdica
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaTurizam i hotelijerstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-04
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The main objective of this study was to examine the impact of information technologies on the management of hotel companies with 4 and 5 stars in Split-Dalmatia County. Because of frequent changes faced by hotel companies, intense competition and demand of the customers, information technologies have strategic significance and the current state and future of the hotel business depends on their application. Hotel companies increasingly apply information technologies to better and more easily share information and resources, among its own departments and between themselves and partners, to easier select the employees who need specific training, to maintain and improve connectivity with clients and to attract new clients and made work more comfortable, more efficientand and more successful. First part of thesis presented the subject and the research problem, also hypotheses, objectives, contribution and methods that were used in the preparation of this study. The theoretical part of thesis covered features of the tourism markets, the levels of hotel management, defined the information technologies and their impact on tourism, explained the potential of using Web 2.0 tools in the management of the hotel companies, explained the concepts of e-commerce and e-business and the implementation of information technologies in the hotel business. The last part of thesis conducted a statistical analysis of data obtained by analysis of survey questionnaires which were carried out over the hotels with 4 and 5 stars in Split-Dalmatia County. In accordance with the results of the research all hypotheses were accepted, which means that information technologies positively affect management of the hotel companies with 4 and 5 stars in the area of Split-Dalmatia County.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)information technologies hotel manegment hotel companies with 4 and 5 stars
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:901736
PohranioIvana Gizdić