specijalistički diplomski stručni
ANALIZA EFIKASNOSTI MODELA ZA PREDVIĐANJE FINANCIJSKE NESTABILNOSTI PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Završni rad

Tea Smodlaka (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet