diplomski rad
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ZEMUNIK KAO TURISTIČKE DESTINACIJE
Diplomski rad

Maja Paleka (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet