diplomski rad
UTJECAJ NEETIČNIH PRAKSI OGLAŠAVANJA NA STAVOVE I PONAŠANJE POTROŠAČA
Diplomski rad

Antonia Gudić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet