specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA RAZVOJA PODUZEĆA “DUKAT” d.d.
Završni rad

Ana Bošnjak (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet