diplomski rad
UTJECAJ PROMJENE STOPE PDV-A NA UNČIKOVITOST POSLOVANJA HOTELA „X“
Diplomski rad

Marijo Banovac (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet