završni rad
ULOGA MIGA-E U STABILIZIRANJU I FINANCIRANJU BANKARSKOG SEKTORA
završni rad

Silvija Spajić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovULOGA MIGA-E U STABILIZIRANJU I FINANCIRANJU BANKARSKOG SEKTORA : završni rad
AutorSilvija Spajić
Voditelj/MentorRoberto Ercegovac (mentor)
Sažetak rada
Multilateralna agencija za osiguranje investicija (MIGA) osnovana je međunarodnom konvencijom 12. travnja 1988. godine, kao najnoviji član grupacije Svjetske banke. MIGA svoju misiju realizira, prije svega, pružanjem garancija za nekomercijalne rizike: ukoliko strana investicija u zemlji u razvoju bude ugrožena nekim faktorom koji nema veze sa redovnim poslovnim aktivnostima (kao što su ograničavanje transfera, uključujući nekonvertibilnost, rat, terorizam i građanski nemiri, raskid, odnosno kršenje ugovora, neispunjenje financijskih obveza i sl.), onda će MIGA nadoknaditi gubitak investitorima. MIGA promiče izravna strana ulaganja u zemljama u razvoju i tako doprinosi ekonomskom rastu, smanjenju siromaštva i poboljšanju životnog standarda. Veoma značajnu ulogu imaju aktivnosti koje MIGA poduzima kada je u pitanju financiranje bankarskog sektora. MIGA može pomoći bankama u: optimiziranju upravljanja limitima države, smanjenju kapitalnih izdvajanja za rizik zemlje, olakšavanju pristupa financiranju i po povoljnijim cijenama, očuvanju ulaganja od uticaja političkih nemira na tržištima u nastajanju, te poboljšanju kreditnog rejtinga. Republika Hrvatska postala je punopravna članica MIGA-e 19. ožujka 1993. godine. MIGA je podržala brojne investicije u Republici Hrvatskoj: do sada ukupno petnaest projekata, od čega je trenutno aktivno sedam, a uglavnom se odnose na bankarski sektor i sektor usluga. Budući da Republika Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije, ima pristup velikim financijskim sredstvima financiranja iz EU fondova, MIGA će postupno repozicionirati svoju trenutnu ulogu i prerasti u strateškog partnera za tehničku pomoć, a kako bi Republici Hrvatskoj pomogla apsorbirati sredstva iz EU fondova. Buduće aktivnosti definirane kroz strateško partnerstvo s MIGA-om bit će usmjerene na: potporu reformama politike za Strategiju Europa 2020. i konvergenciju, potporu strategijama i institucijama u boljoj apsorpciji sredstava EU-a, te osiguranje selektivnog financiranja koje nadopunjuje financiranje od strane Europske unije.
Ključne riječiMIGA garancije za nekomercijlne rizike promicanje izravnih stranih investicija
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
On April 12, 1988 an international convention established Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) as the newest member of the World Bank Group. MIGA fulfil its mission, first of all, by providing a guarantee for non-commercial risks: if a foreign investment in a developing country is threatened by some factor unrelated to the ordinary business activities (such as restriction of transfers, including inconvertibility, war, terrorism and civil unrest, termination or breach of contract, failure to fulfill financial obligations etc.), then MIGA will then compensate to investors amount for the loss. MIGA promotes foreign direct investment in developing countries and thus contribute to economic growth, reducing poverty and improving living standards. A very important role is played by activities that MIGA undertake when it comes to financing the banking sector, which is particularly evident after the last global financial crisis. MIGA can help banks in optimizing the management of the limits, reducing capital spending on country risk, facilitating access to finance and at lower prices, ensuring the investment of the impact of political unrest in emerging markets and improving credit rating. The Republic of Croatia became a member of MIGA on March 19th, 1993. MIGA has supported a huge number of investments in Croatia: so far a total of fifteen projects, of which it is currently active seven, and mainly related to the banking sector and the services sector. Since the Republic of Croatia, as a full member of the European Union, has access to large financial resources for financing from EU funds, MIGA will gradually reposition its current role and become a strategic partner for technical assistance, and to help Croatia to absorb EU funds. Future activities are defined through a strategic partnership with MIGA and will be focused on: support policy reforms for the Europe 2020 strategy and convergence, support strategies and institutions to improve absorption of EU funds, and insurance selective funds which are complements with the EU funds.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)MIGA guarantee for non-commercial risks promoting foreign direct investment
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:390002
PohranioIvana Gizdić