specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA NAČELA ZELENOG MARKETINGA U POSLOVANJU HOTELSKOG PODUZEĆA "KORČULA"
Završni rad

Marko Sitar (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet