diplomski rad
STATISTIČKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.U RAZDOBLJU OD 2007.-2014.GODINE I USPOREDBA S GLAVNIM KONKURENTIMA
Diplomski rad

Anđela Orlović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet