diplomski rad
ANALIZA STRUKTURE ZAPOSLENIH I TROŠKOVA ZAPOSLENIH HPB D.D. I HP D.D. OD 2001. DO 2011. GODINE
Diplomski rad

Ana Klemo (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet