diplomski rad
RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE IMOVINE NA PRIMJERU JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR
Diplomski rad

Ana Galić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet