specijalistički diplomski stručni
ANALIZA MODELA ZA PREDVIĐANJE FINANCIJSKE NESTABILNOSTI PROIZVODNIH PODUZEĆA U RH
završni rad

Slavica Markić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet