specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ RAČUNOVODSTVA FER VRIJEDNOSTI NA FINANCIJSKI REZULTAT HRVATSKIH BANAKA
diplomski rad

Anđela Tolić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet