specijalistički diplomski stručni
MARKETING STRATEGIJA UVOĐENJA NOVOG PROIZVODA „PLURATO d.o.o.“
Završni rad

Kristina Bagavac (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet